Series 870

MEC - Mekanisk forsyning
HW - karbidtenner HW
F - Flat tenner profil

Universalkutt (langsgående og tverrgående)